ARTIST STATEMENT

Jag heter Alexandra Johansson och är formgivare och konsthantverkare som läser min kandidat på Konstfack University of arts, crafts and design i Stockholm.
Fascinationen till natur, arkitektur och kropp syns tydligt i mitt formspråk. Vind, regn, linjer, träd, kurvor, moln, färg. Jag jobbar ofta med upprepning för att komma närmre ett organiskt, fraktalt uttryck.
Jag jobbar med form, ljus och rumslighet. Mina frågeställningar går i klang med; Vad är ett rum? Hur påverkar en rummet? Vilken form tilltalar mig? Vad gör den formen med objektet? Hur står sig objektet i kontext till andra former i ett rum?

I min praktik undersöker jag min besatthet kring tillgänglighet, glappet mellan konst och konsthantverk. Någonting i ordet tillgänglighet triggar min lust att bidra till förändring. Vad är tillgängligt och på vilket sätt vill jag själv vara tillgänglig.
Kan jag som konstnär, konsthantverkare eller formgivare nå ut till en stor målgrupp utan att placera mig själv i en offentlig miljö. Kan min brukliga konst hjälpa till att förändra synen på konsumtion och negativ miljöpåverkan.
admin