Bällsta, 2020

Inspirerad av min uppväxt i förorten och hur jag kopplar ihop platsen med trygghet, hur kan jag få ett kärl att spegla trygghet? Med trygghet och användandet som den centrala punkten i projektet utforskar jag form och det samtida användandet av vardagskärl.

Inspired by my upbringing in the suburb and how I connect the place i grew up to comfort – how can I apply the feeling of comfort to a vessel? With comfort and use as the central part in the project I explore shapes and contemporary use of everyday vessels.

Alexandrabällsta