Åhs, 2018

I ett undersökande av konst som kontext gjorde jag dessa bruksföremål som jag kallar Åhs. Inspirerad av berg i norra Sverige och barnprogram från 70-talet, så som Dunderklumpen och Barbapappa. Genom att blanda olika färger och bara använda färgen vid ett tillfälle blir varje föremål unikt och näst intill omöjligt att upprepa.

Exploring working with art as a context I made these utensils I call Åhs. I was inspired by the mountains in north of Sweden and children’s program from the 70’s, such as Dunderklumpen and Barbapappa. By mixing different colors and only using the mix ones every utensil is unique and can’t be made again.

Alexandraåhs