It’s a piece of cake, 2022

En serie kärl i ramar av plywood, med frågeställningen; vad är funktionerna av ett vardagskärl?

Jag har arbetat med kärl och min egna känslighet för färg, form och skuggor. Vad händer när form och färg får stå i centrum och hur interageras dom med – i förbipasserande, i ett kort stannat ögonblick eller i längre åskådning.

Vessels in frames of plywood, with the question; what is the functions of an everyday vessel?

I have worked with vessels and my own sensitivity to color, form and shadows. What happens when form and color gets to act the central part and how do they get interacted with – when passing, stopping for a short moment or standing in front of for hours.

AlexandraIt’s a piece of cake