[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Stam, 2019

Kan jag applicera den grundade egenskapen av trygghet som träd besitter till ett vardagskärl?

I mitt egna behov av trygghet växte en serie kärl fram ur avtrycket från ett träd. Glaskärlen är transparenta och reflekterar ljuset igenom sig, som på botten av en pool, evigt gungande och rörligt. Porslinskärlen står stabilt, grundade, som en canvas åt ljuset och texturen av trädet.

Can I transfer the ground quality of comfort that a tree possesses to an everyday vessel?

In my own need for comfort a series of vessels start to take form from the imprint of a tree. The glass vessels are transparent and light reflects through it, as at the bottom of a pool, eternally floating and moving. The porcelain vessels stand solid, grounded, like a canvas to the light and the texture from the tree.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Alexandrastam